top of page

LAGEN OM SEX MED SEXIG ESCORT
Sexig escort i mörker i röda underkläder


Lagen om sex är helt felaktig tycker jag. Det är ju helknäppt att man kan åka dit för sexköp för kunder. Många är helrädda för att åka dit.Det kan ju förstöra hela livet för honom. Annat är det typ i Holland där det inte finns någon sådan lag tror jag.

Amnesty till exempel menar att avkriminalisering av prostitution är det som bäst skyddar de mänskliga rättigheterna för dem som säljer sex. Det grundar sig inte på att det skulle vara en rättighet att köpa sex - utan att de som befinner sig i prostitution har mänskliga rättigheter som måste värnas.


LAGEN OM SEX BORDE FÖRSVINNA


Det betyder inte att Amnesty banar väg för hallickverksamhet eller skrupelfria bordellägare, såsom kritikerna har hävdat. Tvärtom är vi mycket tydliga med att de som säljer sex ska skyddas från individer som exploaterar och skadar dem. Varje form av exploatering av och övergrepp mot människor i prostitution kränker deras mänskliga rättigheter och måste bekämpas och förövarna straffas. Varför inte återskaffa seriös bordellverksamhet? är kvinnorna får en trygg miljö? Istället får alla dras med en massa små vita lögner.VALET OM PROSTITUTION


En del människor har tvingats in i prostitution. Andra har själva tagit beslutet att sälja sex. Jag tar mig själv som exempel. Kalla mig vad du vill sexarbetare eller hora. Det Amnesty förespråkar är avkriminalisering, inte legalisering. Avkriminalisering innebär att en aktivitet/gärning inte längre är att betrakta som brottslig. Den så kallade sexköpslagen infördes i Sverige 1999. Lagen kriminaliserar den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Lagen har bara utvärderats en gång, 2010, och fokus låg främst på dess effekter när det gäller prostitutionens utbredning. Snarare än hur lagen påverkat de människor som säljer sexuella tjänster.


SEXKÖPSLAGEN I ANDRA LÄNDER


I Tyskland och Holland är det också lagligt med bordellverksamhet även om sådan är reglerad. Resultaten i studien visar att personer från Holland och Tyskland är mest accepterande till sexköp. Medan personer från Sverige och Norge är minst accepterande. Däremellan befinner sig Frankrike, Spanien och Storbritannien.Sex av dem som tillåter bordeller är EU-länder. Det är förutom Österrike, också Grekland, Nederländerna, delar av Spanien, Tjeckien och Tyskland. Men vid sidan om den lagliga verksamheten har länder fortsatt en illegal bordellverksamhet.

sexig escort i position
VAD KRÄVS FÖR ATT ÅKA DIT?


I Sverige är det som sagt lagligt att sälja sex. Däremot är det olagligt att köpa sexuella tjänster som skrivet ovan. Brottet heter köp av sexuell tjänst och kan ge fängelse i högst ett år. Som alternativ till fängelse kan domstolen döma till villkorlig dom, i regel tillsammans med böter, eller skyddstillsyn.När någon grips misstänkt för sexköp är det förhållandevis vanligt att vederbörande erkänner på plats och accepterar ett strafföreläggande. Strafföreläggandet utfärdas och består i böter. Det innebär även att den misstänkte inte behöver infinna sig till rättegång; strafföreläggandet "ersätter" rättegången. Om den misstänkte däremot nekar kommer åklagaren att göra en bedömning av huruvida det ska väckas åtal eller ej. I regel väcks det åtal om en misstänkt vägrar att godta ett strafföreläggande. Under huvudförhandlingen kan åklagaren åberopa bevisning; det kan vara t.ex. förhör med polisens spanare, förhör med den som sålt sexuella tjänster, förhör med den tilltalade, SMS-konversationer, bilder, annonser m.m.HAR SEXKÖPSLAGEN HAFT NÅGON EFFEKT?

Horor på gatan har mer än halverats sedan 1995. Idag uppskattas ca 200-250 kvinnor finnas i gatuprostitutionen i Malmö, Göteborg och Stockholm. Visserligen har antalet eskortannonser på internet ökat. Ovisst att samma person kan ha flera annonser och telefonnummer. Så antalet annonser överensstämmer inte med antalet unika individer. Att prostitutionen flyttat till internet är ett faktum i de flesta länder i västra Europa. Länder som legaliserat sexköp och bordellverksamhet har idag både en omfattande gatuprostitution och illegal prostitutionsverksamhet på internet.

En del människor har tvingats in i prostitution. Andra har själva tagit beslutet att sälja sex. Jag tar mig själv som exempel. Kalla mig vad du vill men jag är ändå inte till salu. Det Amnesty förespråkar är avkriminalisering, inte legalisering.. Avkriminalisering innebär att en aktivitet/gärning inte längre är att betrakta som brottslig. Den så kallade sexköpslagen infördes i Sverige 1999. Lagen kriminaliserar den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Lagen har bara utvärderats en gång, 2010, och fokus låg främst på dess effekter när det gäller prostitutionens utbredning. Snarare än hur lagen påverkat de människor som säljer sexuella tjänster.

116 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page